Hoạt động gần đây

 • P
  phuongtruc đã đăng chủ đề mới.
  Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
 • P
  phuongtruc đã đăng chủ đề mới.
  Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền.
 • P
  phuongtruc đã đăng chủ đề mới.
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty TNHH Hải Linh.
 • P
  phuongtruc đã đăng chủ đề mới.
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lê Trọng Hiếu
 • P
  phuongtruc đã đăng chủ đề mới.
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2021
 • P
  phuongtruc đã đăng chủ đề mới.
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2021
 • P
  phuongtruc đã đăng chủ đề mới.
  Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 sau soát xét
 • P
  phuongtruc đã đăng chủ đề mới.
  Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2021 sau soát xét
 • P
  phuongtruc đã đăng chủ đề mới.
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021
 • P
  phuongtruc đã đăng chủ đề mới.
  Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2021
Bên trên