Báo cáo định kỳ

Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 13/06/2024
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 5 năm 2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 12/06/2024
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 06/06/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 05/06/2024
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 30/05/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 29/05/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 23/05/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 22/05/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 16/05/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 15/05/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 09/05/2024
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 4 năm 2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 08/05/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 02/05/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 01/05/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 25/04/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 24/04/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 17/04/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 16/04/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 11/04/2024
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 3 năm 2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 10/04/2024
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 04/04/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 03/04/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 28/03/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 27/03/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 21/03/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 20/03/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 14/03/2024
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 2 năm 2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 13/03/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 07/03/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 6/03/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 29/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 28/02/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 22/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 21/02/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 15/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 14/02/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 08/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 07/02/2024
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 1 năm 2024
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 01/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 31/01/2024
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 25/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 24/01/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 18/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 17/01/2024.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 12 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 10/01/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 04/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 04/01/2024.
Xem thêm