Báo cáo định kỳ

Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 22/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 21/02/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 15/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 14/02/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 08/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 07/02/2024
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 1 năm 2024
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 01/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 31/01/2024
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 25/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 24/01/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 18/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 17/01/2024.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 12 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 10/01/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 04/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 04/01/2024.
Xem thêm