Lĩnh vực kinh doanh

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU

Trong năm, Tổng công ty đã thực hiện tốt việc nhập khẩu xăng dầu, cung ứng đầy đủ cho các đại lý, không để xảy ra trường hợp đại lý thiếu hụt vì lý do không đủ hàng; đảm bảo thực hiện tốt việc dự…

VẬN TẢI THỦY

Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Bình Dương: là Công ty con trực thuộc Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH Một thành viên, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

BẤT ĐỘNG SẢN

Thanh Lễ là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xây dựng khu công nghiệp, năm 1993 Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 ra đời và nối tiếp là các khu công nghiệp Bình Đường, Sóng Thần 2