VẬN TẢI THỦY
- Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Bình Dương: là Công ty con trực thuộc Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH Một thành viên, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700817346, ngày 08/08/2007.
 
- Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ:
 
   + Phát triển mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu của Công ty mẹ, nhất là khâu lưu thông phân phối cần phải có phương tiện vận tải ổn định và lâu dài.

   + Phục vụ san lắp mặt bằng các dự án Khu Biệt thự vườn Chánh Mỹ, Khu kho cảng, khu dân cư và tái định cư An Sơn, và các dự án khác trong quá trình phát triển đô thị tại Bình Dương.
 

- Với các hoạt động kinh doanh chủ yếu:
 
     + Kinh doanh mặt hàng cát xây dựng và san lắp mặt bằng;
 
     + Vận tải xăng dầu;
 
     + Kinh doanh xăng dầu;
 
     + Thực hiện kinh doanh xăng dầu theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Công ty đã ký kết theo tiêu chí thuộc hệ thống kinh doanh xăng dầu.
 
     + Ký hợp đồng làm Tổng đại lý xăng dầu với Tổng Công ty Thương mại và Đầu tư Petec.