HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU
      Hiện nay, mạng lưới phân phối Tổng đại lý bán lẻ xăng dầu của Tổng công ty đạt được 900 cửa hàng và đại lý, trong đó:
         
          +13 tỉnh thành phía Nam: 700 cửa hàng đại lý,
          + 09 tỉnh phía Bắc: 200 cửa hàng đại lý.
     
Trong năm, Tổng công ty đã thực hiện tốt việc nhập khẩu xăng dầu, cung ứng đầy đủ cho các đại lý, không để xảy ra trường hợp đại lý thiếu hụt vì lý do không đủ hàng; đảm bảo thực hiện tốt việc dự trữ kinh doanh phân phối mặt hàng xăng dầu theo quy định của Nghị định 84/CP của Chính phủ có sự kiểm soát của Nhà nước để bình ổn giá cả thị trường không để thiếu hụt trong mọi tình huống.

     Năm 2012, tổng sản lượng xăng dầu bán ra là 917.231 m3, chiếm trên 90% tổng doanh thu toàn công ty.