Báo cáo định kỳ

Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 11/04/2024
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 3 năm 2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 10/04/2024
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 04/04/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 03/04/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 28/03/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 27/03/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 21/03/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 20/03/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 14/03/2024
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 2 năm 2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 13/03/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 07/03/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 6/03/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 29/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 28/02/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 22/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 21/02/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 15/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 14/02/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 08/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 07/02/2024
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 1 năm 2024
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 01/02/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 31/01/2024
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 25/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 24/01/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 18/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 17/01/2024.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 12 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 10/01/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 04/01/2024
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 04/01/2024.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 28/12/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 27/12/2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/12/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 20/12/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 14/12/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 13/12/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 11 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 07/12/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 06/12/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 30/11/2023
ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 29/11/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 23/11/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 22/11/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/11/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 12/11/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 10 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/11/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 31/10/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 23/10/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 22/10/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 09 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/10/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/10/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 02/10/2023
Uớc tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 02/10/2023. Trước thời điểm 16 giờ 00 ngày 02/10/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 391 tỷ đồng (ba trăm chín mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/09/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/09/2023. Trước thời điểm 16 giờ 00 ngày 21/09/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 393 tỷ đồng (ba trăm chín mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 08 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/09/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/09/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/09/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 394 tỷ đồng (ba trăm chín mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 05/09/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 04/09/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/08/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 20/08/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/08/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 10/08/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 07 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/08/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 31/07/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/07/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 20/07/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 06 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/07/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 10/07/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 03/07/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 02/07/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/06/2023
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 05 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/06/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đến ngày 11/06/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/06/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trước 15h ngày 01/06/2023.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 22/05/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/05/2023.
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 04 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/05/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/05/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/05/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 357 tỷ đồng (ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 04/05/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 04/05/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 04/05/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 349 tỷ đồng (ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/04/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/04/2023. Trước thời điểm 17 giờ 00 ngày 21/04/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 336 tỷ đồng (ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 03 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/04/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/04/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/04/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 324 tỷ đồng (ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 03/04/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 03/04/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 03/04/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 315 tỷ đồng (ba trăm mười lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/03/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/03/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/03/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 295 tỷ đồng (hai trăm chín mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 02 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/03/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/03/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/03/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 290 tỷ đồng (hai trăm chín mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/03/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/03/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/03/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 278 tỷ đồng (hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/02/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/02/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/02/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 274 tỷ đồng (hai trăm bảy mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá tháng 01 năm 2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/02/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/02/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/02/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 272 tỷ đồng (hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá năm 2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 30/01/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 30/01/2023. Trước thời điểm 19 giờ 00 ngày 30/01/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 280 tỷ đồng (hai trăm tám mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 12/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/01/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/01/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/01/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 270 tỷ đồng (hai trăm bảy mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 03/01/2023
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 03/01/2023. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 03/01/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 245 tỷ đồng (hai trăm bốn mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/01/2023
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/12/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/12/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/12/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 230 tỷ đồng (hai trăm ba mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 11/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/12/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/12/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/12/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 220 tỷ đồng (hai trăm hai mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/12/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/12/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/12/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 211 tỷ đồng (hai trăm mười một tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/11/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/11/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/11/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 206 tỷ đồng (hai trăm lẻ sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 10/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/11/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/11/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/11/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 200 tỷ đồng (hai trăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/11/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/11/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/11/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 194 tỷ đồng (một trăm chín mươi bồn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/10/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/10/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/10/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 190 tỷ đồng (một trăm chín mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 09/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/10/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/10/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/10/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 180 tỷ đồng (một trăm tám mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 03/10/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 03/10/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 03/10/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 165 tỷ đồng (một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/09/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/09/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/09/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 159 tỷ đồng (một trăm năm mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 08/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/09/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/09/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/09/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 145 tỷ đồng (một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 05/09/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 05/09/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 05/09/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 142 tỷ đồng (một trăm bốn mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 22/08/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 22/08/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 22/08/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 123 tỷ đồng (một trăm hai mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 07/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/08/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/08/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/08/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 93 tỷ đồng (chín mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/08/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/08/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/08/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 80 tỷ đồng (tám mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/07/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/07/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/07/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 40 tỷ đồng (bốn mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 06/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/07/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/07/2022. Trước thời điểm 00 giờ 00 ngày 11/07/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 24 tỷ đồng (hai mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/07/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/07/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/07/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 28 tỷ đồng (hai mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/06/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/06/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/06/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 31 tỷ đồng (ba mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 05/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/06/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/06/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/06/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 34 tỷ đồng (ba mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/06/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/06/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/06/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 37 tỷ đồng (ba mươi bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 23/05/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 23/05/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 23/05/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 36 tỷ đồng (ba mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 04/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/05/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/05/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/05/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 27 tỷ đồng (hai mươi bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 04/05/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 04/05/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 04/05/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 15 tỷ đồng (mười lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/04/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/04/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/04/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 03/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/04/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/04/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/04/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -18 tỷ đồng (âm mười tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/04/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/04/2022. Trước thời điểm 00 giờ 00 ngày 01/04/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -20 tỷ đồng (âm hai mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/03/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/03/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/03/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -23 tỷ đồng (âm hai mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 02/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/03/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/03/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/03/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -12 tỷ đồng (âm mười hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/03/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/03/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/03/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -8 tỷ đồng (âm tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/02/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/02/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/02/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -6 tỷ đồng (âm sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 01/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/02/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/02/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/02/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -4 tỷ đồng (âm bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 12/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 21/01/2022
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 21/01/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 21/01/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -320 triệu đồng (âm ba trăm hai mươi hai triệu đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/01/2022
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/12/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 25/12/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 25/12/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -32 tỷ đồng (âm ba mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 11/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 10/12/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/12/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/12/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -42 tỷ đồng (âm bốn mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/11/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 25/11/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 25/11/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -48 tỷ đồng (âm bốn mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 10/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 10/11/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/11/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/11/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -42 tỷ đồng (âm bốn mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/10/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/10/2021. Trước thời điểm 16 giờ 00 ngày 26/10/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -39 tỷ đồng (âm ba mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 09/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/10/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/10/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/10/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -43 tỷ đồng (âm bốn mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/09/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 25/09/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 25/09/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -48 tỷ đồng (âm bốn mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 08/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 10/09/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/09/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/09/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -50 tỷ đồng (âm năm mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/08/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/08/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/08/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -56 tỷ đồng (âm năm mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 07/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/08/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/08/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/08/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -56 tỷ đồng (âm năm mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/07/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/07/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/07/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -58 tỷ đồng (âm năm mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 06/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/07/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/07/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/07/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -58 tỷ đồng (âm năm mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/06/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/06/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/06/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -52 tỷ đồng (âm năm mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 05/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/06/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/06/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/06/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -37 tỷ đồng (âm ba mươi bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/05/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/05/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/05/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -13 tỷ đồng (âm mười ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 04/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/05/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/05/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/05/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 2 tỷ đồng (dương Hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/04/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/04/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/04/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 30 tỷ đồng (dương Ba mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 03/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/04/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/04/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/04/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 49 tỷ đồng (dương Bốn mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/03/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/03/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/03/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 95 tỷ đồng (dương Chín mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 02/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/03/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/03/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/03/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 113 tỷ đồng (dương Một trăm mười ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/02/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 25/02/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 25/02/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 179 tỷ đồng (dương Một trăm bảy mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 01/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 10/02/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/02/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/02/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 189 tỷ đồng (dương Một trăm tám mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/01/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/01/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/01/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 204 tỷ đồng (dương Hai trăm lẻ bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 12/2020
Công bố điều kiện khai thác bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/01/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/01/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/01/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 211 tỷ đồng (dương Hai trăm mười một tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/01/2022. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/01/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -21 tỷ đồng (âm hai mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/12/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/12/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/12/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 218 tỷ đồng (dương Hai trăm mười tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 11/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/12/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/12/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/12/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 226 tỷ đồng (dương Hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/11/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/11/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/11/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 231 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 10/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/11/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/11/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/11/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 232 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/10/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/10/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/10/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 235 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 9/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/10/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/10/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/10/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 238 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/09/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/09/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/09/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 238 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi tám tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/09/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/09/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/09/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 241 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/08/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/08/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/08/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 243 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 07/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/08/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/08/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/08/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 244 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 28/07/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 28/07/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 28/07/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 246 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 06/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/07/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/07/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/07/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 245 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/06/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 27/06/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 27/06/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 240 tỷ đồng (dương Hai trăm bốn mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 05/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/06/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 12/06/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/06/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 232 tỷ đồng (dương Hai trăm ba mươi hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 28/05/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 28/05/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 28/05/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 210 tỷ đồng (dương Hai trăm mười tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 04/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/05/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/05/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/05/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 169 tỷ đồng (dương Một trăm sáu mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 28/04/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 28/04/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 28/04/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 149 tỷ đồng (dương Một trăm bốn mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 03/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 13/04/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 13/04/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 13/04/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 122 tỷ đồng (dương Một trăm hai hai tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 29/03/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 29/03/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 29/03/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 107 tỷ đồng (dương Một trăm lẻ bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 02/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 15/03/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 15/03/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 15/03/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 89 tỷ đồng (dương Tám mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 29/02/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 29/02/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 29/02/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 81 tỷ đồng (dương Tám mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 01/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 14/02/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 14/02/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 14/02/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 55 tỷ đồng (dương Năm mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 30/01/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 30/01/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 30/01/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 50 tỷ đồng (dương Năm mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 12/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 15/01/2020
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 15/01/2020. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 15/01/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 49 tỷ đồng (dương Bốn mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 31/12/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 31/12/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 31/12/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 48 tỷ đồng (dương Bốn mươi tám tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 11/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 16/12/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 16/12/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 16/12/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 44 tỷ đồng (dương Bốn mươi bốn tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 30/11/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 30/11/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 30/11/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 43 tỷ đồng (dương Bốn mươi ba tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 10/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 15/11/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 15/11/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 15/11/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 39 tỷ đồng (dương Ba mươi chín tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 31/10/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 31/10/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 31/10/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 34 tỷ đồng (dương Ba mươi bốn tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 09/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 16/10/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 16/10/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 16/10/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 32 tỷ đồng (dương Ba mươi hai tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/10/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/10/2019. Trước thời điểm 18 giờ 00 ngày 01/10/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 31 tỷ đồng (dương Ba mươi mốt tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 08/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 16/09/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 16/09/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 16/09/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 17 tỷ đồng (dương Mười bảy tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 31/08/2019
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 07/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 16/08/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 16/08/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 16/08/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -22 tỷ đồng (âm Hai mươi hai tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/08/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/08/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/08/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -34 tỷ đồng (âm Ba mươi bốn tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 06/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 17/07/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 17/07/2019. Trước thời điểm 17 giờ 00 ngày 17/07/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -45 tỷ đồng (âm Bốn mươi lăm tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 02/07/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 02/07/2019. Trước thời điểm 16 giờ 30 ngày 02/07/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -57 tỷ đồng (âm Năm mươi bảy tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 05/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 17/06/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 17/06/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 17/06/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -89 tỷ đồng (âm Tám mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/06/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 01/06/2019. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01/06/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -95 tỷ đồng (âm Chín mươi lăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 04/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 17/05/2019
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 17/05/2019.
Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 17/05/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: -99 tỷ đồng (âm Chín mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thlexim.vn.
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 02/05/2019
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 03/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 17/04/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 02/04/2019
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 02/2019
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 02/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 02/03/2019
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 01/2019
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 15/02/2019
Báo cáo định kỳ Quỹ Bình Ổn Giá - tháng 12/2018
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 16/01/2019
Bảng báo giá thu gom xử lý chất thải nguy hại cho tàu biển (báo giá ngày 05/07/2018)
Công văn niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển Tổng kho xăng dầu Thanh Lễ
Xem thêm