Đơn vị trực thuộc
Ban quản lý KCN Bình Đường - Sóng Thần 1
- Địa chỉ: Số 09, đường số 01, KCN Sóng Thần 1, Thị trấn Dị An, tỉnh Bình Dương
 
- Điện thoại: 0650.3742033 - 0650.3742035
 
- Fax: 0650.3742033
 

Nhiệm vụ:
 
     + Duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp các hạng mục nhà xưởng và cơ sở hạ tầng tại KCN Bình Đường và Sóng Thần 1
 

     + Duy trì và nâng cao lực lượng bảo vệ theo Nghị định 73/CP của Chính phủ, chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng yếu tại các khu công nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Công an Đồn và lực lượng bảo vệ của các doanh nghiệp trong KCN thực hiện tốt công tác phòng ngừa, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, tham gia hỗ trợ các ngành chức năng giữ gìn an ninh trật tự khi xảy ra đình lãn công tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
 

     + Tổ chức đấu nối nước thải của tất cả các doanh nghiệp đóng trong khu công nghiệp đưa về Nhà máy xử lý nước thải trực thuộc Ban quản lý để xử lý. Bên cạnh đó, để giám sát chất lượng nước trước và sau khi xử lý, Nhà máy thường xuyên lấy mẫu tại hố ga đổ vào kênh Ba Bò và tại hồ điều hòa để kịp thời điều chỉnh quy trình xử lý cho phù hợp, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải. Ngoài ra, thường xuyên lấy mẫu nước thải sản xuất của các doanh nghiệp để phân tích, nếu vượt giới hạn so với qui định thì điều chỉnh đơn giá xử lý cho phù hợp, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng để có hướng xử lý đối với doanh nghiệp không thực hiện tốt công tác đấu nối. Định kỳ 02 lần/tháng, Nhà máy phối hợp cùng Phòng Quan trắc Sở Tài nguyên Môi trường TP.Hồ Chí Minh tổ chức lấy mẫu nước thải đầu ra, kết quả phân tích các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu cho phép xả thải. Năm 2010, Tổng Công ty đã đầu tư mở rộng nhà máy như xây thêm 02 hồ sinh học (mỗi hồ có thể tích 1.172 m3), nâng công suất xử lý của nhà máy lên gần 6.500 m3/ngày đêm, xây hồ lắng bùn 270 m3, lắp đặt máy ép bùn và cải tạo hồ điều hòa KCN Sóng Thần 1. Với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 25tỷ đồng. Đến nay các công trình đã hoàn tất và nghiệm thu đưa vào hoạt động.
 
 
 

  


Các Đơn Vị Trực Thuộc Liên Quan: